Juridische kennisgeving

AP Solutions GmbH

Königinstraße 28

D- 80802 München

 

Raad van bestuur: Laurent Floquet, Lars Rogge

 

Plaats van vestiging: München Registratie Rechtbank: München HRB 177695

Ust-IdNr. / BTW-nummer: DE 275 992 658

 

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Mareike Steinmann-Baptist

 

E-Mail: info@allyz.com

 

Primaire informatie over verzekeringstussenpersonen overeenkomstig § 15 Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung[1]

Toestemming om op te treden als verzekeringsagent:

AP Solutions GmbH is een volledige dochteronderneming van Allianz Partners SAS en is geregistreerd als een verbonden verzekeringsagent volgens § 34d Abs. 7 Gewerbeordnung bij het IHK München in het register van agenten onder het nummer: D-LRO6-U78G3-75. IHK für München & Oberbayern, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, www.ihk-muenchen.de .

 Via Allianz Partners SAS, Frankrijk, heeft Allianz SE indirect meer dan tien procent van de stemrechten en het kapitaal van AP Solutions GmbH in handen.

De vergunning om op te treden als intermediair  is gepasporteerd voor de volgende EU-landen:

België, Bulgarije, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Gibraltar, Griekenland, Groot-Brittannië, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen (incl. Spitsbergen), Polen, Portugal, Roemenië, Spanje, Tsjechië, Hongarije, Cyprus, Oostenrijk.

 

Als verzekeringstussenpersoon geven we advies.

 

Voor onze bemiddelingsactiviteiten betalen de verzekeraars ons provisie. De provisie maakt deel uit van de verzekeringspremie. Ons bedrijf ontvangt geen vergoeding in de vorm van andere voordelen.

De registratie in het register van tussenpersonen kan worden gecontroleerd op:

Versicherungsvermittlerregister

DIHK e.V.

Breite Str. 29

10178 Berlijn

Telefoon: +49 (0)30 20308-0

https://www.vermittlerregister.info

Autoriteit Financiële Marketen (AFM)

Postbus 11723
1001 GS AMSTERDAM

https://www.afm.nl/

 

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen in zaken met betrekking tot onze verzekeringsbemiddelingsactiviteiten kan een beroep worden gedaan op de hieronder vermelde arbitragecommissie voor consumentenzaken. Op grond van § 17 Abs. 4 Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung zijn we verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor deze geschillencommissie:

 

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlijn

https://www.versicherungsombudsmann.de/

 

Consumenteninformatie overeenkomstig Verordening (EU) nr. 524/2013:

In het kader van de Verordening betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen is een online geschillenbeslechtingsplatform van de EU-Commissie voor u beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/  

 

In zaken die onze verzekeringsbemiddelingsactiviteiten betreffen, kan een beroep worden gedaan op de hierboven genoemde geschillencommissie voor consumentenzaken. Op grond van artikel 17 lid 4 Verordnung über die Versicherungsvermittlung und -beratung zijn wij verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor deze geschillencommissie. Afgezien daarvan nemen wij niet deel aan een geschillenprocedure bij een geschillencommissie voor consumentenzaken.

Disclaimer / Informatie over het probleem van externe links

Als aanbieder is AP Solutions GmbH verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud die het beschikbaar stelt voor gebruik op zijn website of app, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. Deze inhoud moet worden onderscheiden van de inhoud van andere aanbieders die beschikbaar wordt gesteld via links naar hun websites ("externe links"). In het geval van directe of indirecte verwijzingen ("hyperlinks") naar deze websites, die buiten het eigen verantwoordelijkheidsgebied van AP Solutions GmbH liggen, is AP Solutions GmbH alleen aansprakelijk als het kennis had van de inhoud en het voor AP Solutions GmbH technisch mogelijk en redelijk zou zijn geweest om het gebruik ervan te voorkomen in het geval van illegale inhoud. AP Solutions GmbH is niet verplicht om de externe links te controleren als er geen concrete aanwijzingen van wetsovertredingen zijn.

 

AP Solutions GmbH verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. AP Solutions GmbH heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Om deze reden distantieert AP Solutions GmbH zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle gelinkte pagina's die werden veranderd nadat de link werd gemaakt. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Een link naar de website van AP Solutions GmbH mag alleen worden gemaakt als deze verwijst naar de homepage https://www.allyz.com/nl/kies-jouw-allyz en als deze geen inbreuk maakt op rechten van de onderneming, in het bijzonder auteursrechten, naburige auteursrechten of handelsmerkrechten.

Informatie over het beeldmateriaal dat op deze website wordt gebruikt, is te vinden in de afbeeldingscredits.

 

 

[1] https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/V/versicherungsvermittlungsverordnung_englisch.pdf?__blob=publicationFile&v=6